Luftvärmepumpar behöver rengöras -använd Q Effect!

 

 

Alla luftvärmepumpar oavsett fabrikat behöver rengöras för att bibehålla sin effekt. En smutsig kondensor i inomhusdelen minskar luftvärmärmepumpens effektivitet. Regelbunden rengöring av hela inomhusdelen,d.v.s filter, kondensor och fläkt är ett måste för att anläggningen ska kunna ge full effekt.

 

 • PENGAR ATT TJÄNA- GÖR RENT DIN LUFTVÄRMEPUMP!

  Därför måste en inomhusdel till en luft/luftvärmepump hållas ren!
  Luften i ett hus passerar genom inomhusdelen kontinuerligt under drift – dygnet runt! Damm, smuts och fett fastnar och minskar på sikt förmågan att spara energi. Dessutom sänks livslängden på din anläggning! Rengöring är också viktig för att hindra bakterie-, svamp- och alg-tillväxt. En inomhusdel bör rengöras en eller två gånger per år.

  Q Effect är ingen kostnad – betalar sig själv!
  Din energibesparing är mycket större än kostnaden för Q Effect genom att den återställer inomhusdelens kondensor till sin ursprungseffekt.

  Q Effect passar alla märken av luftvärmepumpar!
  Q Effect räcker till en rengöring (500 ml). Är enkelt att använda och kan användas till alla inomhusdelar oavsett märke.

 

 

VI UTFÖR SERVICE PÅ LUFT-LUFT VÄRMEPUMPAR

PRIS FRÅN 1200:-