Waterstage Luft/Vattenvärmepumpar Kan nu värma framledningsvattnet till 60 grader även när det är minus 20 grader utomhus


WATERSTAGE är ett samlingsnamn på Fujitsus luft/vatten värmepumpar. Alla värmepumpar i denna serie är också anpassade efter vårt nordiska klimat (ARCTIC). Värmepumparna arbetar med den senaste inverterteknologin samt köldmedie R410A. Utmärkande är också den avancerade och lättanvända styrningen från SIEMENS. Grundpaketet är komplett och kan dockas direkt på ett radiatorsystem eller ett golvvärmesystem. Man kan efter behov ansluta ett antal tillbehör för att anpassa systemet till sina egna behov. Allt finns förberett i styrningen.

 


 

Fujitsu Waterstage värmepumpar ger effektiv, ekonomisk

och miljövänlig uppvärmning

 

Fujitsu Waterstage-serie luftvärmepumpar består av fem modeller från 5 kW till 16 kW. Systemet bygger på användningen av utomhusluft för att utvinna energi för det uppvärmningsbehov som finns i huset samt behovet av varmvatten. För tappvarmvatten finns varmvattensberedare som är anpassade till systemet under tillbehör. Naturligtvis kan du docka vår utomhusenhet till befintlig varmvattenberedare,kombinera med både golvvärme, solvärme och pool. Du kan till och med (tillbehör) få systemet att arbeta med två värmezoner helt oberoende av varandra. Med ett tillval fungerar dessutom Waterstage som luftkonditionering under heta sommardagar. Bäst av allt är ändå att kostnaden för uppvärmning sänks kraftigt och därtill på ett miljövänligt sätt.

http://www.fgnordic.se/page.php?id=218

 

 MITSUBISHI ELECTRIC

 

 

 

 

Q Heat Ecodan Värmepump luft/vatten

Värmepump Q Heat Ecodan är en perfekt lösning för dig med vattenburet värmesystem. Den smidiga inomhusdelen är inte mycket större än en vanlig varmvattenberedare och ersätter befintliga oljepannor och pannor som eldas med ved eller pellets. Du kan sänka dina energikostnader mellan 30-70 % och du påverkar miljön mindre då utsläppen sjunker , tack vare den höga verkningsgraden hos Ecodan. Även när du är bortrest spar du pengar med det smarta semesterprogrammet som finns hos Q Heat Ecodan.

Luftvärmepump Ecodan ger trygg och smart villavärme. I uteluften finns värme lagrad oavsett temperatur. Ecodan-systemets utomhusdel överför denna energi till inomhusdelen för vidare uppvärmning av vatten till radiatorer, golvvärme och varmvatten. Tekniken är utvecklad för att möta framtidens krav på värmeekonomi och innebär stora fördelar jämfört med traditionell uppvärmning. Flash-Injection-teknik garanterar en nominell värmekapacitet ner till -15°C och värmedrift ner till -25ºC.

  • Q Heat Ecodan lär sig ditt hus genom den trådlösa sensorn som du placerar ut i huset. Den lär sig hur just ditt hus reagerar på både yttre och inre faktorer som t.ex. skiftningar i yttertemperatur eller eldning i braskaminen. Styrprogrammet tar hänsyn till detta och håller din inomhustemperatur konstant.

Nu är det bevisat, Energimyndighetens test visar att Q Heat Ecodan är en av marknadens bästa luftvatten värmepumpar. Läs mer om testet på energimyndigheten.se

 

 

 

WATERSTAGE DUO är en komplett luft/vatten värmepumpslösning för uppvärmning av både huset och varmvattnet, lättplacerad inomhusdel med standardmått som smälter in i inredningen i t.ex. en tvättstuga. Värmepumpen finns i tre effekter. 11, 14 och 16kW naturligtvis är alla i 3-fasutförande och försedda med en inbyggd varmvattensberedare på 200 liter. Mycket enklare installation än en bergvärmeanläggning och minst lika effektivt med dagens teknologi. Systemet passar alla typer av vattenburen värme i huset och kan även kompletteras med poolvärmare, kyldrift (för luftkonditionering på sommaren), web-styrning och övervakning m m. Anläggningen arbetar effektivt från +35°C ned till -25°C utomhustemperatur och kan producera en framledningstemperatur på 60°C även när det är -20°C ute.

 

 

Teknisk data:

 

http://www.fgnordic.se/wp-content/uploads/2012/10/FG_Nordic_pb_duo_1209_tr1.pdf